Home / Ασφαλεια Τροφιμων / Ύπαρξη κρέατος αλόγου σε διάφορα προϊόντα σύμφωνα με το ΕΦΕΤ

Ύπαρξη κρέατος αλόγου σε διάφορα προϊόντα σύμφωνα με το ΕΦΕΤ

Αθήνα 4 Μαρτίου 2013

1. Πώς ξεκίνησε το συμβάν;
Στις 15 Ιανουαρίου 2013, οι Αρχές της Ιρλανδίας εξέδωσαν δελτίο τύπου αναφέροντας ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις σε ορισμένα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και μπιφτέκια από βοδινό κρέας, έδειξαν ότι αυτά περιείχαν DNA αλόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν στη σχετική ιστοσελίδα (www.fsai.ie), επρόκειτο για προϊόντα με βάση το κρέας, τα οποία είχαν παραχθεί από τις επιχειρήσεις Silvercrest Foods και Liffey Meats Ltd στην Ιρλανδία και Anglo Beef Processors t/a Dalepak Foods Hambleton DC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παραπάνω προϊόντα είχαν διακινηθεί σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο από τις αλυσίδες λιανικής Tesco, Lidl, Aldi, Dunnes Stores και Iceland.

2. Με ποιόν τρόπο εισήλθε το κρέας αλόγου σε αυτά τα προϊόντα;
Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών προκύπτει ότι η παρουσία κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας, οφείλεται στην εσκεμμένη προσθήκη από δόλο (νοθεία). Στα διάφορα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα οποία ανιχνεύτηκε ότι περιείχαν κρέας αλόγου, αυτό δεν αναγραφόταν στην επισήμανση, ως όφειλε, όπως ορίζει σχετικά η ενωσιακή νομοθεσία.

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, η επισήμανση του τροφίμου και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν δεν πρέπει να οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή, ιδίως ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής του φύσης και της ταυτότητάς του. Επιπλέον, στην επισήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ή για μονάδες ομαδικής εστίασης πρέπει να αναγράφονται όλα τα συστατικά.

3. Τι είναι το DNA;
Το DNA (δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ) αποτελεί το θεμελιώδη λίθο των έμβιων οργανισμών και είναι μοναδικό για κάθε οργανισμό. Με την αποκτηθείσα γνώση όλα αυτά τα χρόνια καθίστανται εφικτό ο εντοπισμός και η διάκριση των διαφορών ανάμεσα στα διάφορα είδη ζώων, φυτών ή μικροβίων.

4. Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή στην περίπτωση που εντοπιστεί DNA αλόγου σε προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση;
Το θέμα της παρουσίας κρέατος αλόγου σε προϊόντα και παρασκευάσματα κρέατος τα οποία δεν επισημαίνονται ως τέτοια, αποτελεί δόλια πρακτική στην εμπορία τροφίμων και δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Η εκτίμηση επικινδυνότητας που διενήργησαν οι Επίσημες Αρχές την Ιρλανδίας και η οποία βασίστηκε σε έγκυρα, επιστημονικά δεδομένα, αξιολόγησε τους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. μπιφτέκια), και κατέληξε στο ότι δεν αναμένεται κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

Όσον αφορά δε στα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων, όλα τα προϊόντα τα οποία διαπιστώνονται θετικά ως προς την παρουσία DNA αλόγου ελέγχονται παράλληλα και ως προς την παρουσία φαινυλοβουταζόνης.

5. Για ποιο λόγο ελέγχεται η παρουσία της ουσίας φαινυλοβουταζόνη;
Η ουσία φαινυλοβουταζόνη (phenylbutazone) αποτελεί κτηνιατρικό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία αλόγων, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (για παράδειγμα χορηγείται σε άλογα αγώνων και άλογα που προορίζονται ως κατοικίδια ζώα). Επομένως, η παρουσία της φαινυλοβουταζόνης δεν επιτρέπεται στην διατροφική αλυσίδα και δεν πρέπει να βρίσκεται στα τρόφιμα. Με βάση την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα, προκύπτει ότι η φαινυλοβουταζόνη σπανίως εντοπίζεται στο κρέας αλόγου και επομένως η πιθανότητα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν εκτεθεί στη φαινυλοβουταζόνη μέσω της κατανάλωσης κρέατος αλόγου εκτιμάται ότι είναι χαμηλή.

Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών – Μελών στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης δόλιων πρακτικών στον τομέα της εμπορίας ορισμένων τροφίμων με βάση το βόειο κρέας προχωρούν στη διεξαγωγή δοκιμών και ως προς την παρουσία φαινυλοβουταζόνης σε κρέας αλόγου. Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχουν εξουσιοδοτηθεί να παράσχουν έως τις 15 Απριλίου 2013 κοινή επιστημονική γνωμοδότηση για το θέμα.

kimas6. Ποιοι έλεγχοι γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Στις 19.02.2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε Σύσταση προς όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά με την υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμένου προγράμματος ελέγχου με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων πρακτικών στην εμπορία ορισμένων τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στον καθορισμό δύο παράλληλων ΔΡΑΣΕΩΝ, με χρηματοδότηση κατά 75% από την Ε.Ε., αρχικής χρονικής διάρκειας ενός μηνός.

Η πρώτη ΔΡΑΣΗ της Σύστασης της Ε.Ε. αφορά σε ελέγχους DNA αλόγου σε τρόφιμα που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι περιέχουν βόειο κρέας, ανεξάρτητου χώρας προέλευσης ως προς το βόειο κρέας. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δρομολογηθεί περίπου 2.500
εργαστηριακές δοκιμές. Για την Ελλάδα, οι σχετικοί έλεγχοι αντιστοιχούν σε 100.

Η δεύτερη ΔΡΑΣΗ της Σύστασης της Ε.Ε. αφορά σε ελέγχους για πιθανή ανίχνευση της ουσίας φαινυλοβουταζόνης σε κρέας αλόγου για ανθρώπινη κατανάλωση, τόσο κατά το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και κατά την εισαγωγή (στην Ελλάδα δεν λειτουργούν σφαγεία αλόγων). Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τους σχετικούς ελέγχους αναμένονται να δημοσιευτούν στις 15 Απριλίου 2013.

7. Που μπορώ να βρω τη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Σύσταση της Επιτροπής για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων πρακτικών στην εμπορία ορισμένων τροφίμων (2013/99/ΕΕ)

8. Ποιοι έλεγχοι γίνονται σε εθνικό επίπεδο;
Ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στην επικράτεια, έχουν ξεκινήσει τη διενέργεια
ελέγχων από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησης της υπόθεσης υλοποιώντας παράλληλα και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα.

9. Ποιες οι ενέργειες του ΕΦΕΤ και των άλλων αρμόδιων αρχών;
Ο ΕΦΕΤ, από την πρώτη στιγμή, που ενημερώθηκε για την συγκεκριμένη υπόθεση, προέβη άμεσα και στις κάτωθι ενέργειες:

α) συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, συντονίζοντας και υλοποιώντας ελέγχους στην αγορά και σε όλο το εύρος της διατροφικής αλυσίδας

β) συνεργάζεται και ενημερώνεται συνεχώς τόσο με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

γ) είναι σε επαφή με τους σχετικούς επαγγελματικούς συνδέσμους επιχειρήσεων τροφίμων που ασκούν δραστηριότητα στο χώρο της παραγωγής / επεξεργασίας κρέατος, καθώς και με μεγάλες αλυσίδες διανομής τροφίμων

δ) αιτήθηκε τη συνδρομή τόσο της Εισαγγελίας Αθηνών όσο και της Οικονομικής Αστυνομίας και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στο πλαίσιο διερεύνησης μη συμβατών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πρακτικών.

10. Που εστιάζονται οι έλεγχοι; Πόσα δείγματα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα;
Έως σήμερα έχουν ελεγχθεί εκατοντάδες επιχειρήσεις που αφορούν σε παραγωγικές / μεταποιητικές μονάδες κρέατος, catering, ψυκτικές αποθήκες και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Οι έλεγχοι έχουν αντιπροσωπευτική και αναλογική κάλυψη ανά την επικράτεια.

 

Λόγω του εύρους του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των πλαστών διευθύνσεων που είχαν δηλώσει οι επιχειρήσεις αυτές, ο ΕΦΕΤ πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει εισαγγελική και αστυνομική συνδρομή για την προσαγωγή των υπευθύνων των επιχειρήσεων αυτών και την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στις επιχειρήσεις τους.

απόσπασμα από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΑΛΤΑ

 

πηγη: efet.gr, oenet.gr

About BasicNutrition

Leave a Reply

x

Check Also

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

Με σταθερή στόχευση στη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και την προστασία ...